Påskön – Rapa Nui Och Moais

En mytomspunnen ö med en otrolig historia, vilken delvis fortfarande är okänd, skapar en intressant inramning till ett besök här. Som en söderhavsö med starka band till den Polynesiska kulturen har ön genomgått en långsam förvandling till att bli mer västerländsk mycket beroende på det starka inflytandet från de koloniserande spanjorerna på 1700-talet. Vackert, annorlunda, häpnadsväckande och massor av Moais är väl ett bra sätt att sammanfatta Påskön.

Påskön

Moai
Det finns cirka 1 045 stenstatyer av olika storlek registrerade. Statyerna kallas moai och de flesta är huggna ur sten från Rano Raraku. Där finns halvfärdiga statyer kvar i klipporna, vilket tyder på att stenbrottet kan ha övergivits i en hast eller under en period då vissa klaner inte hade resurser att hugga statyer. Påsköns invånare började med detta för mer än 1 000 år sedan. Varje stam högg sina egna statyer för att hedra en död hövding. Denne kunde sedan från sin plats hålla ett öga på byn som låg i anslutning till kultplatsen. Statyerna hade individuella namn vilket de tidiga besökarna noterade. Med undantag av ett fåtal står de alla vända med ansiktena riktade in mot ön. Enligt myterna ”vandrade statyerna till sina platser” med hjälp av en övernaturlig kraft, mana.