Klimatkompensation

Trackers har sedan starten alltid varit engagerade i att bedriva en hållbar turism. Det innebär att våra resor ska vara hållbara både socialt, såväl som ekologiskt. Samtliga våra partners är noga utvalda både för sin höga kvalitet på genomförande av researrangemang men även socialt och miljömässigt engagerade.
Trackers klimatkompenserar automatiskt för CO2- utsläppet för alla resenärers flygresor från och till Sverige. Ett viktigt och stort steg för oss som arrangör och för dig som resenär i arbetet för ett mer hållbart resande. Väljer du att resa med Trackers så är du också med och tar ansvar –    då du väljer en mer hållbar resa.

Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar utanför organisationens gränser. Det finns flera viktiga kriterier som klimatkompensation ska uppfylla: Utsläppsminskningarna ska vara additionella, d.v.s. att de inte hade skett utan tillskottet från klimatkompensationen, samt att utsläppsminskningarna ska vara verifierade av en tredje part. Klimatkompensation kan ses som ett viktigt verktyg i den globala klimatomställningen genom att stödja utvecklingsländer i utveckling av klimatfrämjande projekt inom t.ex. energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Vi använder företaget Southpole för beräkning av CO2 utsläppet för varje resenärs flygresa från och till Sverige. Kompensationsbeloppen är högre än hos andra organisationer men även mer omfattande än hos många andra organisationer. South Pole är världens största utvecklare av klimatprojekt och har implementerat mer än 500 klimatprojekt för klimatkompensation och därigenom även skapat tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förbättrade levnads- och arbetsvillkor, samt ekonomiska vinster för företag och samhällen.

South Pole Group är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på klimat, ekosystem och samhällen.

South Pole Group har valts till Best Project Developer i Environmental Finances Voluntary Carbon Market Survey 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015.

För mer information besök gärna www.southpole.com

Trackers har sedan starten alltid varit engagerade i att bedriva en hållbar turism. Det innebär att våra resor ska vara hållbara både socialt, såväl som ekologiskt. Samtliga våra partners är noga utvalda både för sin höga kvalitet på genomförande av researrangemang men även socialt och miljömässigt engagerade.
Trackers klimatkompenserar automatiskt för CO2- utsläppet för alla resenärers flygresor från och till Sverige. Ett viktigt och stort steg för oss som arrangör och för dig som resenär i arbetet för ett mer hållbart resande. Väljer du att resa med Trackers så är du också med och tar ansvar –    då du väljer en mer hållbar resa.

Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar utanför organisationens gränser. Det finns flera viktiga kriterier som klimatkompensation ska uppfylla: Utsläppsminskningarna ska vara additionella, d.v.s. att de inte hade skett utan tillskottet från klimatkompensationen, samt att utsläppsminskningarna ska vara verifierade av en tredje part. Klimatkompensation kan ses som ett viktigt verktyg i den globala klimatomställningen genom att stödja utvecklingsländer i utveckling av klimatfrämjande projekt inom t.ex. energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Vi använder företaget Southpole för beräkning av CO2 utsläppet för varje resenärs flygresa från och till Sverige. Kompensationsbeloppen är högre än hos andra organisationer men även mer omfattande än hos många andra organisationer. South Pole är världens största utvecklare av klimatprojekt och har implementerat mer än 500 klimatprojekt för klimatkompensation och därigenom även skapat tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förbättrade levnads- och arbetsvillkor, samt ekonomiska vinster för företag och samhällen.

South Pole Group är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på klimat, ekosystem och samhällen.

South Pole Group har valts till Best Project Developer i Environmental Finances Voluntary Carbon Market Survey 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015.

För mer information besök gärna www.southpole.com